Katt i tom våning, 2010

Modell av björn nyström
3-dimensionell gestaltning av en dikt
Ansökningsuppgift (steg 2) till Scenografutbildningen, Dramatiska Institutet
Katt i tom våning, dikt skriven av Wislawa Szymborska