Dödsdansen, 2009

Scenografimodell av björn nyström
Skala 1:25 för Intimans scenrum, Malmö Stadsteater
Teaterkursen (15 hp), Scenproduktion, Malmö Högskola
Dödsdansen av August Strindberg

<br>Scenografimodell, skala 1:25 <br> Scenografimodell, skala 1:25 <br> Scenografimodell, skala 1:25