Biedermann och pyromanerna, 2010

Scenografimodell och kostymskisser av björn nyström
Skala 1:25
Ansökningsuppgift (steg 2) till Scenografutbildningen, Dramatiska Institutet
Biedermann och pyromanerna, pjäs skriven av Max Frisch

<br>Scenografimodell, skala 1:25 <br>Scenografimodell, skala 1:25 <br>Scenografimodell, skala 1:25