Eddie #14
Teater InSite, Malmö
Examensarbete i Scenproduktion, K3, Malmö Högskola
Januari-April 2011

Scenografiassistent, dekormålare, snickare och attributmakare

Pjäsen regisserades av Ragna Weisteen och för scenografin stod Helga Bumsch.

<br>Foto: Malin Holm <br>Foto: Malin Holm <br>Foto: Malin Holm <br>Foto: Malin Holm <br>Foto: Malin Holm