Schubertiana, 2012

Modell av björn nyström
3-dimensionell gestaltning av en dikt
Ansökningsuppgift (steg 2) till Scenografutbildningen, Dramatiska Institutet
Schubertiana är inspirerad av en dikt med samma namn skriven av Thomas Tranströmer